Leif H. Strøm

Leif H. Strøm er en landsdekkende distributør av marineprodukter. Selskapet har i dag over 45 år med erfaring innenfor bransjen. Som distributør/grossist selger de ikke direkte til privatkunder, men henvender seg til bedriftskunder. Produktene fra Leif. H Strøm er tilgjengelig både direkte gjennom dem selv eller ved bestilling gjennom ledende forhandlere over hele landet.

Hvor ønsket de å være?

Da vi kom i kontakt med Leif H. Strøm ønsket de å bli den foretrukne leverandør innenfor marineprodukter. De ønsket å jobbe med å øke synligheten, utvide nettverket samt få frem alle tjenestene og produktene de tilbyr. Da de har holdt på i mange år har Leif H. Strøm fra før av mange gode eksisterende kunder, fremover ønsket de derfor også å jobbe mot å få flere nye kunder.

Hvilken utfordring hadde de?

Selv om den tidligere markedsstrategien hadde blitt satt i samråd med dem som kunde, fikk Leif H. Strøm lite oversikt over resultatene. De hadde fått tilsendt månedlige rapporter per mail, men ingen hadde gitt dem opplæring i hva rapportene faktisk inneholdt og hva dataen fortalte.

Da det kom til Google ads hadde Leif H. Strøm valgt å kjøpe en av pakkene deres tidligere byrå tilbød. Da de ikke hadde hatt en stor forståelse for verdien av Google ads hadde de simpelthen gått for den minste pakken tilgjengelig.

Da vi i Horn tok en gjennomgang av tidligere månedsrapporter var det flere punkter som sjokkerte. Blant annet så vi at selskapet hadde en stor tapt visningsandel, mangel på ordentlig konverteringssporing samt at over 60% av budsjettet var brukt på brand-kampanjer. Med andre ord brukte de store summer på kampanjer som ikke bidro til å skaffe nye kunder som var et av deres hovedmål.

Løsningen

Allerede fra starten av dialogen med Leif H. Strøm ble det tydelig at de måtte få en bedre oversikt over eksakt hvor mye det kostet dem å få en ny kunde gjennom de forskjellige kanalene.

I første omgang ble det derfor satt opp en plan for å jobbe med Google ADS, SEO og nyhetsbrev. Leif H. Strøm hadde tidligere jobbet med Google Ads, men som vi senere fant ut, hadde det blitt gjort store feil i forbindelse med søketermene de annonserte på. Dette var ikke noe vi kunne se før vi fikk tilgang til deres ADS-konto da vi tidligere bare hadde fått rapporter og analyser.

Det ble derfor bestemt at vi måtte ekskludere store deler av søketermene de hadde vært synlige på tidligere da over 60 prosent av deres tidligere budsjett hadde blitt brukt helt feil.

Videre hadde de fra før av en god organisk synlighet på spesifikke produkter, derimot var det et gap når det kom til mer generelle søketermer. Ved å starte arbeidet med nye søketermer kunne Leif H. Strøm også nå ut til de som ikke er skråsikre på navnene til de ulike produktene de tilbyr. Til slutt ble det også avtalt å sette i gang med e-postmarkedsføring for å fremme produktene deres ytterligere mot deres eksisterende kunder.

Etter vi i Horn hadde fjernet det vi anså som irrelevante søketermer i forbindelse med google annonseringen viste det seg at selskapet kunne bruke betraktelig mye mindre på dette tiltaket. Av den grunn ble det derfor bestemt at selskapet kunne skalere videre å sette opp annonsering i andre kanaler i tillegg.

I dag kalles Leif H. Strøm inn til jevnlige rapporteringsmøter sammen med oss hvor vi går over hvilke resultater markedsføringen har gitt. Siden oppstart har selskapet fått en mye bedre oversikt over hva de får tilbake for markedsføringen de gjør. Selskapet fortsetter å se stor vekst og kan i dag yte godt av markedsføringen som pågår i de valgte kanalene.

Hva er forskjellen på Horn Media og andre byråer?

I motsetning til mange andre byråer jobber vi i Horn utelukkende med kanalene som bidrar til å nå selskapet sine mål før vi skalerer opp. Akkurat som vi gjorde for Leif H. Strøm baserer vi alle markedsføringstiltak på hvor kunden ønsker å være og bruker budsjettet på de kanalene som vil gi best avkastning.

I Horn baserer vi ingenting på følelser, men konkrete tall om hva du får tilbake for markedsføringen i kroner og øre. Ved å sette opp tiltak som gir målbare resultater tillater dette oss også å optimalisere for enda bedre resultater i fremtiden.

Vil du høre hvilke kanaler du burde satse på for din markedsføring? Ta kontakt med oss hvis du også er usikker på om dine midler blir brukt riktig eller om du ønsker en større forståelse for akkurat hva du får igjen.

Book et møte

Gratis og helt uforpliktende
Dyktige rådgivere

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon
Oops! Something went wrong while submitting the form.