Digital markedsføring for bedrifter - hvor skal du starte? 

Vil du lykkes med digital markedsføring for bedriften? Mange bedrifter synes det er vanskelig og forstår egentlig ikke hva de får igjen for markedsføringen de gjør i dag. Kjenner du deg igjen?

Når noe virker uforståelig er det fort at det blir fristende å bare la det ligge, men gjort riktig kan digital markedsføring ta bedriften til helt nye høyder.

Dette er hovedgrunnen til at digital markedsføring for bedrifter skiller seg fra tradisjonell markedsføring

Den største fordelen med digital markedsføring er at omtrent alt er sporbart. Med sporing kan du enkelt følge med på hva brukere som interagerer med bedriften din digitalt foretar seg.

Har du satt opp sporing kan du måle resultatene av alle digitale tiltak du setter i gang. Alt fra hvor lenge brukere er inne på siden din, hvilke lenker de klikker på, hvor de kommer fra, om de tidligere har besøkt siden eller for eksempel om de har forlatt siden rett før de gjorde en konvertering.

På den måten blir det med ett langt lettere å kunne se hva som fungerer og ikke.

Dataen du får inn gjennom sporing hjelper deg også å forstå kundene dine bedre. Med andre ord vil det etter hvert som du begynner å få inn mer brukerdata være lettere å optimalisere markedsføringstiltakene dine for enda bedre resultater.

Når du har mulighet til og få data på eksakt hva dine markedsføringsaktiviteter fører til i kroner og øre er det også enklere å kunne skalere markedsføringsbudsjettet i henhold til dine mål.

Digital markedsføring for bedriften - tiltak baseres på målene som er satt

For å kunne se hvilke resultater markedsføringen har gitt vil det være viktig å ha satt seg noen målsettinger. Uten mål vil det være umulig å i det hele tatt legge en konkret plan for hvilke tiltak som skal gjennomføres. Å sette mål for markedsføringen er derfor første steg når du skal begynne med digital markedsføring for bedriften.

Kanskje er målet med den digitale markedsføringen å få flere konverteringer, eller ønsker du heller å fokusere på å beholde din nåværende markedsposisjon, få mer aktivitet blant eksisterende kunder eller jobbe med branding?

Først når målene er satt kan det avgjøres hvilke markedsføringstiltak som må til for å få bedriften dit du ønsker at den skal være. Hvor du ønsker å være kan være helt ulikt fra andre og nettopp derfor finnes det heller ingen “one size fits all” når det kommer til digital markedsføring. Er for eksempel målet ditt å få flere nye kunder her og nå vil det ikke lønne seg å legge en langtidsstrategi som går over flere år. Skal du beholde nåværende markedsposisjon i lang tid vil kanskje SEO være et godt alternativ.

Hvorfor har du ikke lykkes med digital markedsføring tidligere?

Det kan være flere grunner til at du sitter med en følelse om at digital markedsføring ikke fungerer for deres bedrift.

Erfaringsmessig vet vi at mange ikke forstår hvilke tiltak som burde settes i gang, andre ganger kan det hende riktige tiltak har blitt satt i gang, men med for lavt budsjett, eller kanskje har du null oversikt over konkrete tall og statistikker, og da blir det jo fort at en tenker det ikke har noe for seg.

Fra tidligere vet vi også at mange dessverre har vært borti byråer som ikke er gode nok i jobben sin og ikke jobber med riktige tiltak i henhold til dine mål.

For andre handler det kanskje mer om at det virker komplisert. Digitale verktøy er ikke for alle, og det kan også være tidkrevende å skulle sette seg inn i selv. Dette er jo også en av grunnene til at det ofte er bedre å etterlate jobben med digital markedsføring til noen som har kompetanse og ikke minst har et fokus på og utdanne kundene sine.

Digital markedsføring for bedriften handler ikke om følelser

I Horn baserer vi ingenting på følelser, kun konkrete tall og nettopp derfor vil vi sette opp sporing så langt det lar seg gjøre på alle tiltak som settes i gang. Noen tredjepartssystemer tillater ikke sporing hele veien og man må derfor sette opp det som blir kalt soft conversions isteden.

I Horn Media retter vi fokuset mot målbare resultater og konkrete markedsføringstiltak som hjelper deg å nå spesifikke mål for bedriften. Vi sørger for at midlene dine blir brukt i de kanalene som gir mest lønnsomhet. På den måten kan du som kunde være sikker på at du ikke bruker ressurser på tiltak som ikke gir avkastning eller som er unødvendige i forhold til målene du ønsker å oppnå.

Samtidig jobber vi for at du som kunde skal få en forståelse for hvorfor vi anbefaler de tiltakene som vi gjør. Dette bidrar til å øke din egen kompetanse rundt markedsføring, noe som også gjør det lettere for dere å forstå hvilke tiltak som kan lønne seg i fremtiden.

Har du lyst til å høre mer om hvordan digital markedsføring kan hjelpe din bedrift? Book et møte med oss!

Book et møte

Gratis og helt uforpliktende
Dyktige rådgivere

Thank you

Thanks for reaching out. We will get back to you soon
Oops! Something went wrong while submitting the form.