Bli bedre kjent med nettsiden din

Nå som du har lagd en konto for nettsidens CMS og vet hvordan du kan finne tilbake til den når som helst, la oss gå nærmere inn på selve brukergrensesnittet.

Editor-panelet med faner for sider, samlinger, kontoinnstillinger, hjelpinnhold og en avloggingsknapp

La oss starte med de to fanene til venstre, Sider og Samlinger. Dette er CMS to standardfaner. Det blir mulig å åpne flere faner senere, men disse to er alltid her.

Sider

Som du sikkert kan tenke det inneholder fanen Sider en liste med nettsidens ulike sider. Sidene blir delt inn i minst to seksjoner, men sannsynligvis mer:

  1. Statiske sider: dette er sider bygd utenfor samlingene dine. Disse kan omfatte hjemmesiden din, om-siden, tjenester/produkter, kontakt osv.
  2. Samlingssider: Dette er sider generert fra samlingene dine, og kan inneholde ting som en blogg, brukerstøtte, dokumentasjon og slike ting. Disse er oppført med navnet på samlingen.
Det utvidede Editor-panelet

Hva du kan gjøre i Sider-fanen

Sider-fanen lar deg gjøre flere ting:

1. Søk etter en side etter navn: Skriv inn navnet på en side i søkefeltet for å finne den. Merk at dette er eksakt samsvar, og det søker bare på sidens navn, så du må skrive inn et ord som vises i sidens navn nøyaktig.

2. Gå til en side: Bare klikk på sidenavnet i listen for å skjule sider-fanen og se siden. Når du er der kan du legge til og redigere innhold på nettstedet ditt akkurat som du vil.

3. Administrer sideinnstillinger: Når du holder markøren over en side i listen, ser du en knapp merket "Innstillinger". Der kan du administrere viktige sideinnstillinger som SEO-metatittel, beskrivelse, tittel og bilde.

Administrere sideinnstillinger

Fordi disse sideinnstillingene er så viktige for søk og sosiale medier, la oss grave litt dypere i hva hver av disse innstillingene faktisk betyr, og hvordan du kan få mest mulig ut av dem.

Sideinnstillinger i Editor

SEO-innstillinger

SEO står for "søkemotoroptimalisering." Det er i praksis å bygge og forbedre nettsteder for å forbedre sjansene for å bli funnet gjennom søkemotorer som Google. I hver sides innstillinger kan du opprette og redigere følgende sidespesifikke SEO-innstillinger:

1. Metatittel: En sides tittel spiller en veldig viktig rolle i synlighet og ytelse i søkemotorer, både fordi den a) forteller søkemotorer hva siden handler om og b) er hva søkemotorbrukere vil klikke på for å komme til nettstedet ditt. Sørg for å ta med ord folk bruker for å beskrive virksomheten din i tittelen. Ideelt sett bør tittelen på en side være omtrent 55 til 60 tegn.

2. Metabeskrivelse: Beskrivelsen lar deg legge til litt mer detaljer om siden din (ca. 150 tegn). Det er viktig for søk, men ikke like viktig som tittelen. Avsnittene om forhåndsvisning av søkeresultater viser hvordan innholdet du har skrevet inn vil se ut på en søkeresultatside på Google. Hvis noe av teksten din blir avskåret i forhåndsvisningen, må du kutte ned teksten slik at den passer.

Open Graph-instillinger

Open Graph-innstillinger ligner veldig på SEO-innstillinger, bortsett fra at de brukes av sosiale nettverk som Facebook, Twitter og LinkedIn. Hvis du bruker noen av disse sosiale nettverkene, har du sett Open Graph mange ganger. I de fleste tilfeller kan du bare merke av i avmerkingsboksen for å bruke det samme innholdet som SEO-tittelen og beskrivelsen. Men du er velkommen til å tilpasse den, hvis du vil. Open Graph lar deg også spesifisere et bilde som skal vises sammen med tittel og beskrivelse.

Et eksempel på et Open Graph bilde, tittel og beskrivelse på Facebook.
Et eksempel på et Open Graph bilde, tittel og beskrivelse på Facebook.

Samlinger-fanen

Samlinger-fanen er veldig lik Sider-fanen, men den viser bare innholdet i samlingen din - tingene som ble opprettet med CMS. Når du klikker på en samling, blir du ført til en ny fane med en liste over alle elementene i samlingen.

På samme måte som Sider-fanen er det en søkelinje du kan bruke til å finne fram ved å søke på navn.
På samme måte som Sider-fanen er det en søkelinje du kan bruke til å finne fram ved å søke på navn.

For å begynne å lage et nytt element i denne samlingen, klikk på + Ny-knappen og fyll ut elementets forskjellige felt, og følg nøye med hjelpeteksten og andre krav til hver samling.

Editorens elementvisning, med tilbake-knapp, forhåndsvisningsknapp og endringslogg

Det du ser i et enkelt samlingselement vil endres basert på strukturen til samlingen det tilhører, men du vil se flere elementer om og om igjen:

Tilbake-knapp: Klikk på denne for å gå tilbake til listen over elementene i denne samlingen

Vis elementet knapp: Denne lysegrå knappen viser deg varen du ser på på nettstedet ditt. Hvis du vil, kan du redigere innholdet der i stedet for i dette panelet.

Status: Viser gjeldende status for elementet du ser på. Statuser inkluderer publisert, ikke publisert og utkast.

Utkast-avkrysningsrute: Merk av i denne avkrysningsruten hvis du ikke er ferdig med å opprette eller redigere det gjeldende elementet. Alt som ikke er merket som et utkast, vil bli publisert når noen klikker på publiser-knappen!

Endring: Når du gjør endringer i CMS, vil det registrere antall elementer og sider du har endret til du klikker på publiser. Du kan klikke på endringsloggen for å se en liste over elementer og sider som har upubliserte endringer, sammen med hvem som har gjort dem, hvis du har andre CMS-brukere.

Se nettsted: Klikk på denne knappen for å se nettstedet ditt. Du kan bruke alle koblinger på nettstedet ditt til å flytte mellom sider i denne visningen.

Lagre og publiser-knappene skal være ganske selvforklarende. Bare vær oppmerksom på at du må klikke publiser to ganger for å bekrefte handlingen din.


Hvordan publisering fungerer i ditt CMS

Hver gang du klikker på publiser i CMS, blir hele nettstedet ditt publisert på nytt. Hvis du vet at andre jobber på nettstedet når du er klar til å publisere, kan det være lurt å spørre dem om de er klare til at endringene deres går live.